Menu

V polovině sezóny

V polovině sezóny Rajčata dříve než za 100 - 110 dní nezačnou zrát, ale tato kategorie je zastoupena nejčastěji pro komerční produkci. Zemědělci a velcí zemědělští výrobci si vybrali tuto kategorii a chovatelé dali hodně odrůdový a hybridní nové produkty na objednávku

Rajčata této kategorie mají vysoký výnos a vysokou odolnost proti změnám počasí, jsou chutná a univerzální. Mezi odrůdami jsou ty, které omráčí chutí a otřásají šachtou obchodovatelných produktů. Tato kategorie zaujímá lví podíl na trhu v srpnu a surovina pro tato rajčata je založena výroba konzerv

Přečtěte si také

Nejlepší hybridy rajčat s fotografiemi a popisy